huisarts

Toenemende drukte op de huisartsenpost

Het zorggebruik via de huisartsenpost neemt weer flink toe in het tweede kwartaal van 2021, blijkt uit gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit beeld sluit aan bij recente berichtgeving over toenemende drukte vanuit de huisartsenposten zelf en de koepelorganisatie InEen.

Coronapandemie

In 2020 en begin 2021, tijdens de coronapandemie, was het zorggebruik via de huisartsenpost juist een stuk lager dan in 2019, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Vooral voor baby’s en jonge kinderen is er weer veel meer contact met de huisartsenpost. Ook bellen mensen vaker in verband met bezorgdheid over bijwerkingen van medicatie, waaronder ook de vaccinaties vallen.

Acute zorg

Wanneer patiënten acute zorg nodig hebben in de avond, nacht of het weekend kunnen ze contact opnemen met de huisartsenpost. In dezelfde periode dat de landelijke coronamaatregelen werden versoepeld, zoals het heropenen van kinderdagverblijven en scholen, was er ook weer vaker contact met de huisartsenpost, vooral voor baby’s en jonge kinderen.

Dit heeft wellicht te maken met dat virussen, zoals verkoudsheidsvirussen, zich weer sneller kunnen verspreiden. Met de toenemende drukte kan de bereikbaarheid van de huisartsenposten in het gedrang komen en de wachttijd voor patiënten toenemen.

Contacten met de huisartsenpost

Contacten met de huisartsenpost
Fragment uit de infographic ‘Toenemende drukt op de huisartsenpost in het tweede kwartaal van 2021’. Nadat het zorggebruik in 2020 en het eerste kwartaal van 2021 lager was dan 2019, neemt het zorggebruik halverwege 2021 weer toe.

Vaker contact vanwege bezorgdheid om bijwerkingen

Ondanks dat de redenen voor contact met de huisartsenpost grotendeels gelijk waren aan voorgaande jaren, waren er toch een aantal opvallende verschillen in 2021 ten opzichte van 2019 en 2020. Het relatieve aantal contacten voor baby’s en jonge kinderen van 0-4 jaar met koortsklachten nam toe.

Daarnaast namen mensen tot 75% vaker contact op voor (bezorgdheid over) bijwerkingen van geneesmiddelen, waartoe ook vaccins behoren. Deze toename verliep gelijktijdig met het toenemende aantal gezette coronavaccinaties. We vermoeden daarom dat meer mensen belden met de huisartsenpost vanwege bezorgdheid om bijwerkingen van de vaccinatie, zoals koorts. 

Zorggebruik via de huisartsenpost wordt gemonitord en verder onderzocht in COVID-GP

In het ZonMw gefinancierde onderzoek ‘Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP)’ volgen we het zorggebruik van patiënten via de huisartsenpost en de huisartsenpraktijk. Het zorggebruik onderzoeken we in samenhang met de organisatorische veranderingen die hebben plaatsgevonden in de huisartsenzorg en de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals, met als doel te leren voor de huisartsenzorg van de toekomst.

Het onderzoek is een samenwerking tussen het UMC Groningen, het Radboudumc, het Maastricht UMC+ en het Nivel (allen aangesloten bij  het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde).

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn als databron

Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze database bevatgegevens van 33 organisaties van huisartsenposten en heeft daarmee informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van 12 miljoen inwoners.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *