aanvullende zorgverzekering

Wel of geen aanvullende zorgverzekering?

Een deel van de verzekerden lijkt er bewust en calculerend voor te kiezen om geen aanvullende verzekering (meer) af te sluiten. 17% van de verzekerden geeft aan geen aanvullende verzekering te hebben afgesloten.

Binnen deze groep geeft 79% aan dat niet te hebben afgesloten omdat men geen of weinig gebruikmaakt van de zorg die aangeboden wordt binnen de aanvullende verzekering. Dat is hoger dan in 2020, toen was dat 71%. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Kernpunten van het onderzoek

  • Van alle verzekerden in Nederland geeft 83% aan een aanvullende verzekering te hebben in 2021.
  • De belangrijkste reden om een aanvullende verzekering af te sluiten is dat men niet voor onverwachte financiële verrassingen wil komen te staan.
  • Weinig tot geen zorggebruik binnen de aanvullende verzekering is de belangrijkste reden om geen aanvullende verzekering (meer) af te sluiten.
  • Er is onwetendheid omtrent het apart afsluiten van een aanvullende verzekering; twee derde van alle verzekerden weet niet dat ze een basisverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende zorgverzekeraars kunnen afsluiten.
  • Iets meer dan de helft van alle verzekerden geeft in 2021 aan collectief te zijn verzekerd en acht op de tien verzekerden geeft aan niet voor een vrijwillig eigen risico te kiezen bovenop het verplicht eigen risico van €385.

Nederlandse zorgstelsel

Voor het functioneren van het Nederlandse zorgstelsel is het van belang dat verzekerden jaarlijks een bewuste keuze kunnen maken met betrekking tot hun zorgverzekeringspolis. Naast de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen hebben verzekerden jaarlijks de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Over het onderzoek 

Voor het onderzoek is een vragenlijstonderzoek gehouden onder een steekproef (N=1.500) van panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De steekproef is representatief naar leeftijd en geslacht voor de bevolking van 18 jaar en ouder.

De resultaten beschreven in deze factsheet zijn gebaseerd op de antwoorden van 885 respondenten (respons 59%).

Factsheet

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *