Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Zorg aan achteraf onverzekerde patiënt toch vergoed

Apothekers kunnen de zorg aan een patiënt die bij declaratie onverzekerd blijkt te zijn, toch vergoed krijgen. Dit is het gevolg van een wijziging van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Het ministerie van VWS voert deze per 1 maart 2018 – met terugwerkende kracht – door.

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Voorheen gold de subsidieregeling alleen voor patiënten die op de datum van zorgverlening onverzekerd waren. Zorgverleners controleren dit in het systeem van VeCoZo via de Controle op verzekering. Als zij dan zien dat een patiënt niet verzekerd is, moeten zij dit binnen zeven dagen melden bij GGD-GHOR NL.

Het komt echter voor dat een patiënt op de datum van zorgverlening nog verzekerd is, maar bij declaratie blijkt dat de zorgverzekeraar hem of haar met terugwerkende kracht heeft uitgeschreven. De zorgverlener kan dan niet meer declareren bij de zorgverzekeraar. Voor een melding bij GGD-GHOR NL is het in de praktijk dan vaak ook te laat.

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten om in deze situatie voor zorg vanaf 1 maart 2018 elke melding als tijdig te zien. Uitvoeringskantoor CAK beoordeelt alle declaraties voor zorg vanaf 1 maart 2018, die om deze reden zijn afgewezen, opnieuw.

Verruiming termijn

De termijn waarbinnen zorgverleners zorg mogen declareren via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is verruimd. Dit kan tot 12 maanden na afloop van het kwartaal waarin de zorg is verleend. Zorg verleend tussen 1 april en 30 juni kan dus tot 30 juni het daaropvolgende jaar worden gedeclareerd.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *