krabben hand huid vrouw

Zorg bij psoriasis en eczeem nader onderzocht in Zinnige Zorg-project

De zorg voor mensen met eczeem en psoriasis biedt goede mogelijkheden voor verbetering. Dit blijkt uit het Zinnige Zorg-rapport ‘Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid’ van Zorginstituut Nederland. Samen met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals heeft het Zorginstituut deze twee zorgtrajecten geselecteerd voor nader onderzoek.

Betere kwaliteit van zorg bij aandoeningen met hoge ziektelast

Het verbeteren van de zorg bij eczeem en psoriasis raakt veel patiënten. Er zijn bijna 2 miljoen mensen met eczeem, en ruim 450.000 mensen met psoriasis die minstens 1 keer per jaar bij de huisarts komen. Een deel van deze patiënten wordt doorverwezen naar een dermatoloog. Mensen ervaren in het dagelijks leven veel last van eczeem en psoriasis. De zichtbaarheid, de jeuk waardoor ze veel krabben en de reacties van anderen maken dat patiënten zich vaak schamen en zich terugtrekken uit het dagelijks leven. Ook een verstoorde nachtrust door de jeuk kan het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden.

Snellere diagnose en effectievere behandeling

Bij de diagnose van eczeem zijn er aanwijzingen dat betere zorg voor de patiënt mogelijk is door de ziekte sneller te herkennen en minder allergietesten te doen. Bij de behandeling is verbetering mogelijk in de therapietrouw, en in de inzet van lichttherapie en van medicijnen die moeten worden ingenomen (systemische behandeling).

Bij psoriasis bestaan vermoedens dat de diagnose sneller kan worden gesteld. Daardoor krijgen patiënten eerder de juiste behandeling. Verder is bij de diagnose mogelijk meer aandacht nodig voor comorbiditeit, de combinatie van psoriasis met andere aandoeningen. Voor een betere behandeling van psoriasis moeten patiënten  voor de juiste behandeling sneller terecht kunnen in het ziekenhuis.

Verder kan in de zorgtrajecten van eczeem en psoriasis betere begeleiding komen voor patiënten in het goed leren smeren met basiszalven (zelfmanagement). Ook mag er meer aandacht komen voor het leren omgaan met de aandoening (psychosociale ondersteuning).

Nader onderzoek naar verbeteringen

Samen met de betrokken partijen gaat het Zorginstituut de verbetermogelijkheden in de zorg voor mensen met eczeem en psoriasis verder onderzoeken in de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg-project. De uitkomsten daarvan zijn concrete verbeterafspraken.

Het programma Zinnige Zorg

Het onderzoek naar eczeem en psoriasis maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed in de praktijk wordt geleverd. In elk Zinnige Zorg-project nemen we een zorggebied vanuit het perspectief van de patiënt onder de loep, vanaf het moment dat de aandoening ontstaat tot en met de nazorg.

Het Zorginstituut heeft als opdracht de toegang tot goede en zinnige zorg te bevorderen. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Elke verzekerde moet er immers op kunnen rekenen dat hij goede en betaalbare zorg ontvangt, nu en in de toekomst.

Meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *