zorgkantoor.nl

Zorgkantoor.nl informeert over langdurige zorg

Zorgkantoren, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, hebben vandaag een nieuwe landelijke website gelanceerd met publieksinformatie over de langdurige zorg: www.zorgkantoor.nl. Zij willen daarmee mensen tijdig voorzien van begrijpelijke informatie.

Zorgkantoor.nl

Voor veel mensen is het een zoektocht om alle relevante informatie te vinden. Zeker als zij nog aan het begin staan van het zorgtraject en zich willen oriënteren op langdurige zorg.

Daarom is het initiatief genomen voor deze nieuwe landelijke website. De site leidt mensen ook door naar het zorgkantoor van hun regio zodat zij daar vervolgens verder geholpen kunnen worden.

Langdurige zorg

Zorgkantoren en zorgverzekeraars willen iedereen die in aanmerking wil komen voor langdurige zorg tijdig informeren. Vooral als mensen nog niet de weg hebben gevonden naar het zorgkantoor van hun eigen regio. Nederland telt 31 zorgkantoren die de langdurige zorg uitvoeren voor cliënten in hun regio.

In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen direct de weg weet te vinden naar het zorgkantoor van zijn of haar regio. Daarom hebben de gezamenlijke zorgkantoren het initiatief genomen om een landelijke website te lanceren: www.zorgkantoor.nl

Algemene informatie

De website biedt algemene informatie over het aanvragen van langdurige zorg en legt uit welke verschillende keuzes er gemaakt kunnen worden. De leveringsvormen zowel thuis als bij een zorgaanbieder of met een persoonsgebonden budget worden uitgelegd.

Er is ook informatie te vinden over wie wat betaalt en welke kosten er zelf betaald moeten worden. Verder verstrekt de website informatie over waar mensen terecht kunnen voor cliëntondersteuning en informatie over de rol van zorgkantoren.

De website leidt mensen, op basis van hun postcode, eenvoudig door naar het juiste zorgkantoor. Heeft men eenmaal de weg gevonden naar het juiste zorgkantoor dan kan het desbetreffende zorgkantoor cliënten verder informeren en desgewenst helpen bij de diverse mogelijkheden.

Vervolg

Naast algemene informatie gaat de site verder in op verpleging & verzorging in de langdurige zorg. In een volgende fase wordt het platform verder uitgebreid met informatie over gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Op langere termijn willen de zorgkantoren via de site ook concrete keuzehulp bieden om mensen te ondersteunen in hun keuze voor een zorgaanbieder.

Eigen regie

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Ze willen hun cliënten voorzien van goede en toegankelijke langdurige zorg.

Ook willen zij (potentiële) cliënten tijdig en helder informeren over alles wat erbij komt kijken om langdurige zorg te krijgen en wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Met het nieuwe landelijke platform dragen zorgkantoren bij aan meer eigen regie bij cliënten en meer inzicht voor iedereen die zich in een vroeg stadium wil oriënteren op langdurige zorg.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *